Chuyên sản xuất các loại dây buộc màu PP

Tất cả sản phẩm

New DÂY CUA KÍCH THƯỚC KHỔ THEO YÊU CẦU
DÂY CUA KÍCH THƯỚC KHỔ THEO YÊU CẦU
New Dây Nem Cuộn 500G
Dây Nem Cuộn 500G
New DÂY ỐNG LOẠI 1
DÂY ỐNG LOẠI 1
New DÂY ỐNG LOẠI THƯỜNG
DÂY ỐNG LOẠI THƯỜNG
New DÂY TRÁI NÓN NHỎ ZIN  LOẠI 1
DÂY TRÁI NÓN NHỎ ZIN  LOẠI 1
New DÂY KẺM KHÔ ĐEN BÓNG 200G/BÓ
DÂY KẺM KHÔ ĐEN BÓNG 200G/BÓ
New
DÂY NÓN ZIN LOẠI 1 /500G
New TRÁI BÀNH LOẠI 1
TRÁI BÀNH LOẠI 1
×

Thông báo